Gild tähistas sünnipäeva ja andis välja Stsenaristide Sõbra tunnustuse

The Guild Celebrated Its First Birthday and Gave Out a Screenwriters’ Friend Recognition Award.
(in English below)

18. augustil tähistas Eesti Stsenaristide Gild aasta täitumist Gildi asutamisest. Oma sünnipäeaval annab Gild välja Stsenaristide Sõbra tunnustuse, et tänada asutust või inimest, kes on aasta jooksul Gildile toeks olnud. Stsenaristide Sõber on keegi, kelle toetus aitab Gildil teostada oma eesmärke ja kes on läbi selle toeks kõikidele stsenaristele. Ta on seda teinud ilma palumata ja midagi vastu ootamata nagu heale sõbrale kombeks. Stsenaristide Sõber 2019 tunnustuse pälvis režissöör Arun Tamm. Gild tänab toetuse ja usalduse eest!

This August, the Estonian Screenwriters’ Guild celebrates its first birthday. On its birthday, the Guild gives out a Screenwriters’ Friend recognition award to thank an institution or a person for supporting the Guild. A Screenwriters’ Friend is someone whose support helps the Guild achieve its goals and who thus supports all screenwriters. They have done so without being asked and without expecting anything in return, as friends do. The Screenwriters’ Friend 2019 award goes to director Arun Tamm. The Guild thanks him for his support and trust!