ESG

MTÜ Eesti Stsenaristide Gild (ESG) koondab Eestis tegutsevaid audiovisuaalvaldkonna stsenariste – filmide, sarjade, animafilmide, videomängude jm autoreid, stsenaariumitoimetajaid ja -teoreetikuid. ESG pakub stsenaristidele enesetäiendamis- ja eneseteostusvõimalusi, loob kontakte kolleegidega välisriikides, töötab stsenaristide ja teiste filmiprofessionaalide sujuva koostöö nimel, aitab avalikkuses teadvustada stsenaristi kui autori rolli filmi valmimisel. ESG teeb meeleldi koostööd filmi-, kultuuri- ja teiste valdkondade esindajatega.

Küsimuste ja ettepanekute korral võib kirjutada info@stsenaristid.ee.