Meist

Mittetulundusühing Eesti Stsenaristide Gild (ESG) koondab Eestis tegutsevaid audiovisuaalvaldkonna stsenariste – filmide, sarjade, animafilmide, videomängude jm autoreid, stsenaariumitoimetajaid ja -teoreetikuid. ESG pakub stsenaristidele enesetäiendamis- ja eneseteostusvõimalusi, loob kontakte kolleegidega välisriikides, töötab stsenaristide ja teiste filmiprofessionaalide sujuva koostöö nimel, aitab avalikkuses teadvustada stsenaristi kui autori rolli filmi valmimisel. ESG teeb meeleldi koostööd filmi-, kultuuri- ja teiste valdkondade esindajatega. 

Juhatuse liikmed:

Andris Feldmanis
Elisabeth Kužovnik
Laura Raud
Lauri Lippmaa
Sven-Sander Paas


Kontakt
MTÜ Eesti Stsenaristide Gild
Uus tn 3, Tallinn 10111
Eesti

E-mail: info@stsenaristid.ee

Registrikood: 80553463


Ole ESG “metstseen”!

Mida tugevamad stsenaariumid, seda paremad filmid! Toetades Eesti Stsenaristide Gildi panustad eesti stsenaristika edendamisse. Eesti Stsenaristide Gild on mittetulundusühing ning meie tegevus sõltub liikmemaksudest ja toetustest. Saadud toetusi kasutame stsenaristide ja toimetajate erialaseks enesetäiendamiseks, ürituste korraldamiseks, välislektorite ja spetsialistide Eestisse kutsumiseks. 

MTÜ Eesti Stsenaristide Gild
Swedbank a/a EE89 2200 2210 6992 7592


ESG Facebook
ESG Instagram