Meist

MTÜ Eesti Stsenaristide Gild (ESG) koondab Eestis tegutsevaid audiovisuaalvaldkonna stsenariste – filmide, sarjade, animafilmide, videomängude jm autoreid, stsenaariumitoimetajaid ja -teoreetikuid. ESG pakub stsenaristidele enesetäiendamis- ja eneseteostusvõimalusi, loob kontakte kolleegidega välisriikides, töötab stsenaristide ja teiste filmiprofessionaalide sujuva koostöö nimel, aitab avalikkuses teadvustada stsenaristi kui autori rolli filmi valmimisel. ESG teeb meeleldi koostööd filmi-, kultuuri- ja teiste valdkondade esindajatega. 

Juhatuse liikmed

Lauri Lippmaa (juhatuse esimees) 

Johanna Maria Paulson

Birk Rohelend

Laura Raud

Andris Feldmanis

Ole ESG “metstseen”!

Mida tugevamad stsenaariumid, seda paremad filmid! Toetades Eesti Stsenaristide Gildi panustad eesti stsenaristika edendamisse. Eesti Stsenaristide Gild on mittetulundusühing ning meie tegevus sõltub liikmemaksudest ja toetustest. Saadud toetusi kasutame stsenaristide ja toimetajate erialaseks enesetäiendamiseks, ürituste korraldamiseks, välislektorite ja spetsialistide Eestisse kutsumiseks. 

MTÜ Eesti Stsenaristide Gild
Swedbank a/a EE89 2200 2210 6992 7592