Liikmeks astujale

Miks astuda Eesti Stsenaristide Gildi liikmeks?

ESG eesmärk on professionaalse stsenaristika edendamine Eestis. Selle võimaldamiseks võtab Gild ette järgmisi tegevusi:

 • korraldame regulaarseid koosviibimisi, et suhelda oma eriala inimestega;
 • kaitseme üheskoos stsenaristi kui autori õigusi;
 • pakume stsenaristidele ja toimetajatele võimalusi enesetäiendamiseks;
 • pakume üksteisele tuge projektide arendamisel (töötoad, ettelugemised, laagrid);
 • suhtleme kolleegidega välismaalt;
 • kutsume külla spetsialiste, praktikuid, teoreetikuid jt;
 • pakume tuge erialase töö leidmisel ja karjääri arendamisel;
 • loome kontakte kolleegidega vennasvaldkondadest ehk proosa- ja näitekirjanikega;
 • suhtleme teiste filmitegijatega koostöö edendamiseks;
 • jpm.

Veel:

 • soovi korral saab gildi liige isikliku e-posti aadressi (nimi@stsenaristid.ee);
 • ESG liikmel on õigus kasutada tiitrites oma nime juures ESG lühendit.

ESG piiratud ligipääsuga lehel on ainult liikmetele:

 • detailsem info gildi tegevuste ja ürituste kohta;
 • juhatuse info liikmetele;
 • tööpakkumised;
 • info toetuste ja stipendiumite kohta;
 • must nimekiri;
 • praktilised nõuanded;
 • dokumendipõhjad;
 • jms.

Liikmeks astumine

ESG liikmeks võivad astuda audiovisuaalvaldkonnas tegutsevad stsenaristid, stsenaariumitoimetajad ja -teoreetikud, kellel on erialane kõrgharidus või võrdväärne töökogemus. Liikmeks astuja esitab Gildi juhatusele:

 • kirjaliku avalduse
 • CV
 • motivatsioonikirja (miks soovid liikmeks saada, sinu plaanid stsenaristina/toimetajana, ootused gildi suhtes, miks pead gildi kuulumist oluliseks, kuidas saaksid ise panustada jms)

Avaldusel peavad olema märgitud kaks soovitajat, kelleks on ESG liikmed. Kui Sul Gildis kontakte pole, siis võta meiega ühendust ja saame tuttavaks!

Avaldusi ootame aadressil info@stsenaristid.ee.
Juhatus teavitab liikmeks pürgijat kahe nädala jooksul peale otsuse tegemist.

ESG liikmemaks on 25.00 eurot aastas.
Ühekordne sisseastumistasu on 35.00 eurot.

Sisseastumisel tasutakse liikmemaks käimasoleva majandusaasta eest.
Peale sisseastumist on liikmemaksu tasumise tähtaeg igal aastal 31. jaanuar.

MTÜ Eesti Stsenaristide Gild
Swedbank a/a EE89 2200 2210 6992 7592
Selgitus vastavalt ülekandele: (sisseastumistasu ja) liikmemaks [aasta]


Küsimused ja vastused:

Milleks liikmetasusid kasutatakse?

Liikmemaksu kasutatakse põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks ja peamiselt ülalnimetatud tegevuste läbiviimiseks – lektorite tasudeks, väliskülaliste kutsumiseks jne. Gildi töö on õhinapõhine ja palka keegi ei saa. Liikmed saavad gildi asjaajamisel alati silma peal hoida ja vastavalt mittetulundusühingute seadusele on üldkogul ehk liikmetel kohustus majandusaasta aruandega tutvuda ja see kinnitada. Liikmemaksu suurust saab samuti otsustada ainult üldkogu.
Vt lisaks Mittetulundusühingute seadus

Kui ma astun liikmeks detsembris, siis kas ma pean jaanuaris kohe uuesti liikmemaksu tasuma?

Jah. Liikmemaksu tasutakse käimasoleva majandusaasta eest, jaanuaris algab uus majandusaasta ja tasutakse selle aasta eest. Teoreetiliselt võiks aasta lõpus liituja järgmise liikmemaksu tasuda täpselt aasta pärast, aga kuna maksude kogumine toimub ühe kuu sees, siis järgmine tasumine nihkub lihtsalt ajaliselt lähemale. Oleme liikmemaksude kogumise lükanud ühte kuusse aasta alguses asjaajamise lihtsustamiseks – muidu peaksime igal aastal järge hoidma, millal igal liikmel uus aasta täis saab, teavitusi saatma ja laekumist jälgima. Kuna meil tööjõudu pole, siis püüame protsesse lihtustada.