Info stsenaristile

Kas Sul on mõni stsenaarium või idee, mida Sa pole kellelegi näidanud või mis pole huvilist leidnud või Sa ei tea, kuhu ja kellele neid saata? Sahtel on koht, mis aitab uusi kontakte luua ning lood ja tegijad omavahel kokku viia.

Sahtlis esildise avaldamiseks ei pea projekt olema lõpuni viimistletud, võib esitada ka arenduses olevaid lugusid. Lugu võib olla näiteks laiendatud kavandi (treatmendi) staadiumis.

Autor täidab projekti kohta ankeedi, mis sisaldab infot loodava teose kohta: formaat, žanr, sünopsis, nägemus jms. Oluline on see, et lugeja saaks aimu, millega on tegu. Sahtlisse ei pea üles panema tervet stsenaariumit. Ankeedi juurde võib lisada näidisstseeni. Kõik materjalid on autoriõigusega kaitstud (vt AutÕS).

Ankeedid

Projekti- ja profiiliankeedid on abiks materjalide vormistamisel. Autor ise valib, millised väljad täidab ja millist infot jagab (palun kustuta tühjad väljad). Pea meeles, et lehekülg on avalik ja tervele maailmale nähtav.
Kui Sa ei soovi isiklikku e-posti aadressi jagada, võib kontaktaadressiks märkida sahtel@stsenaristid.ee. Esildis võib olla anonüümne ja autori nime saab teada ainult huviline, kes soovib autoriga ühendust võtta.
Kui oled avaldanud esildise oma nime alt, siis palun lisa ka profiil, et huviline saaks autoriga lähemalt tutvuda.

PROFIILIANKEET (Profile form)

ESILDISE ANKEET (Pitch page form)

Täidetud ankeedid palume saata aadressil sahtel@stsenaristid.ee.

Sahtli keskkonna kasutamiseks ei pea olema ESG liige. Küll aga on Gildi liikmed ja teised autorid andmebaasis selgelt eristatud. Kõikidelt autoritelt ootame professionaalset lähenemist: autor valdab stsenaristika kui audiovisuaalse loojutustamise vormi ja on tuttav filmiprojekti erinevate dokumentide vormistamise tavadega.

Sahtli keskkonda võib kasutada ka kaasstsenaristi leidmiseks. Teeme esilidise juurde vastava märke.

Gildi liikmetele toimuvad töötoad esildiste viimistlemiseks.

Kontakt:
sahtel@stsenaristid.ee

Sahtli tegemistega kursis püsimiseks saab tellida ESG uudiskirja.
Gildi liikmed saavad teateid kodulehe liikmeala kaudu või eraldi uudiskirja teel.